KMG FeministisktSjalvforsvar

Vi tillhandahåller feministiskt självförsvar för tjejer och kvinnor.

Vi tillhandahåller feministiskt självförsvar för tjejer och kvinnor.

Som flicka, tonårstjej och kvinna är risken att bli utsatt för brott tyvärr hög. Sexuella trakasserier, kvinnofridskränkning, hot om våld, våldtäkt och misshandel. Vi lär ut hur man kan vara uppmärksam och undvika hotfulla situationer. Använda röst och kroppsspråk, ta sig ur både hotfulla och våldsamma situationer

Träningsmetoden för kvinnor bygger på många års erfarenhet utifrån ett flertal verkliga situationer där kvinnor har ansett att Krav Maga varit det mest effektiva självförsvaret.

Krav Maga är realistiskt självförsvar uppbyggt utifrån kroppens naturliga reaktioner och reflexer. Det är därför lätt att lära sig. Vi tränar på verkliga situationer, och vi tillför stressmoment för att bli mentalt förberedda.